Tillverkning

Med egen
fabrik i Kina

Contac tillverkar i Kina

Vi tillverkar i Sverige och Kina i egna fabriker och genom ett väletablerat nätverk av specialister

All vår tillverkningen är i huvudsak förlagd till Asien, men genom våra produktionsenheter i Bollebygd och Ljungby har vi även resurser för att producera i Sverige. Med vår egen produktion och etablerade nätverk av tillverkare specialiserade på kabel, kabelställ, elektronik, elektromekanik, finmekanik, formsprutning/gjutning m.m. kan vi producera allt från enkla till högt tekniska produkter i små eller stora serier.

En nyckel till vår framgång är global försörjning av komponenter, det vill säga att vi köper komponenter från t ex Europa beroende på, om tillgänglighet, pris och/ eller beställningsvolymer kräver så. Vårt engagemang i din produkt sträcker sig från din idé till färdig produkt.

Våra konstruktörer arbetar i 2D och 3D CAD. Gäller det till exempel ett befintligt kablage där underlag för produktion saknas kan vi snabbt ta fram detta. Alla inom vårt etablerade nätverk uppfyller våra absoluta krav på kvalitet, säkerhet och miljö.

Nyheter & Press

Den flexibla producenten med hög teknisk kompetens

Vi hjälper
dig hela vägen…

Genom våra försäljningkontor i Sverige och personliga besök hjälper dig att hitta den bästa lösningen med hänsyn till dina krav på utförande, kostnader, funktion och kvalitet. Kontakta oss så tar vi snabbt fram ett förslag och en offert. Vi har även resurser för att på kort tid ta fram utfallsprover och prototyper. Välkommen till oss på Contac. Vårt mål är att du skall tjäna mer pengar på dina kvalitetsprodukter!