Kompletta produkter

Testade

Bra kvalitet är idag ingen konkurrensfördel, det är ett absolut minimikrav för alla producerande verksamheter. Vi lägger stor vikt vid att etablera stabila processer där vi uppnår och vidhåller hög kvalitet genom en process och inte framsorterat med kontroll. Kontroll skall vara en del av en fungerande process och inte en ersättning för avsaknad av det. Testrutiner och jiggar utformas ofta tillsammans med kund.

Nyheter & Press

Den flexibla producenten med hög teknisk kompetens

Vi hjälper
dig hela vägen…

Genom våra försäljningkontor i Sverige och personliga besök hjälper dig att hitta den bästa lösningen med hänsyn till dina krav på utförande, kostnader, funktion och kvalitet. Kontakta oss så tar vi snabbt fram ett förslag och en offert. Vi har även resurser för att på kort tid ta fram utfallsprover och prototyper. Välkommen till oss på Contac. Vårt mål är att du skall tjäna mer pengar på dina kvalitetsprodukter!